City of art: The previous and present of Kincheng Bank

Oct 2020

City of art: The previous and present of Kincheng Bank

20201028202104

The 2019 National Art Museum Young Curator Support Plan of the Ministry of Culture and Tourism selected project

 

City of art: The previous and present of Kincheng Bank. (1930-2020)

 

Time: October 23 —- November 22 2020

Location: Wuhan Art Museum

Exhibition hall: 1、2、3

Sponsor: Wuhan Art Museum

Support:  Tianjin Museum of Finance

Wuhan Municipal Archives

Wuhan Children’s Library

Wuhan City of Design Promotion Center

Producer: Chen Yongjin

Academic support:Yan Changyuan

Curator: Jing Fei

Art director: Gao Xiaolin

Exhibition director: Song Wenxiang

Exhibiton coordinator: Zhang Wenbo

Curator assistant: Liu Shuchang

Graphic design: Dai Kai  Chen Wenxian  Langding design

Space design: Cheng Jun Tan Jianqiao Wan Lei

Collection support: Wang Jia  Lin Guohui

Education Promotion: Lan Tian  Li Chen

Academic activities: Geng Shuang  Yang Qianqian

Media publicity: Li Xia  Yan Yutong

Exhibition organizing committee (arrange by stroke of surname):

Liu Yu  Liu Yongqian  LIu Xiong  Song Wenxiang   Zhang Wenbo  Chen Yongjing

Gao Xiaolin  Peng Yuhu  Fan Feng

 

wuhanartmuseum